Zwartedijkje 5 7914 PA Noordscheschut
0528-343133
cgk@cgknoordscheschut.nl

Liturgiebrief

Chr. Geref. Kerk Noordscheschut

Liturgie-informatie voor de diensten (versie – 7)

Voor onze liturgie maken wij gebruik van meerdere bijbelvertalingen van het NBG (o.a. nieuwe vertaling en HSV), de psalmen in de berijmingen van 1773 en 1951, de Enige Gezangen en de gezangen uit het Liedboek voor de Kerken. Ook worden liederen uit de bundel Opwekking gezongen. Voor elke dienst wordt een beamerpresentatie gemaakt.

Het eerste lied in de dienst wordt zonder aankondiging gezongen, zodra de voorganger op de preekstoel is. De gebruikelijke orde van de dienst is hieronder aangegeven.
De zaken tussen haakjes ( ) zijn facultatieve mogelijkheden.

MorgendienstMiddagdienst
Samenzang
Mededelingen door ouderling
Stilte / Votum / Groet [staande]
(Verootmoediging)
(Genadeverkondiging)
Samenzang
Lezing van de wet
Samenzang
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing(en):
Samenzang
Gesprek met de kinderen
Samenzang (kinderlied)
Verkondiging
Samenzang
Dienst der gebeden [voorbede en dankzegging]
Samenzang [staande]
Zegen [staande]
Dienst der offeranden [bij de uitgang]
Samenzang
Mededelingen door ouderling
Stilte / Votum / Groet [staande]
Samenzang
Gebed bij de opening van de Schriften
Schriftlezing(en):
Samenzang
Verkondiging
Samenzang
Dienst der gebeden
Samenzang
Geloofsbelijdenis [staande]
Samenzang [staande]
Zegen [staande]
Dienst der offeranden
[bij de uitgang]  

Eventuele mededelingen worden door de ouderling van dienst voorgelezen. Bij de dienst der gebeden neemt de voorganger het persoonlijk wel en wee van de gemeente mee, dit wordt voor aanvang van de dienst met de voorganger doorgenomen.

Aandacht voor de kinderen vinden wij belangrijk. Daarom is ook voor hen ruimte in de liturgie, in de vorm van een kindergesprek. Het geeft de voorganger de mogelijkheid om het thema van de preek met de kinderen te bespreken. Indien u als voorganger dat niet ziet zitten, kunt u dat enkele dagen van te voren doorgeven aan de preekvoorziener. Dan zal een gemeentelid met de kinderen spreken over een meer algemeen geloofsonderwerp.

In verband met de coronamaatregelen, hebben we een aantal zaken anders georganiseerd.

Alle diensten worden via livestream uitgezonden.

Er worden geen gemeenteleden uitgenodigd, alleen mensen die een taak hebben in de eredienst. Dit zijn de ambtsdragers, koster, technici, organist en zangers.

Tijdens het lopen in de kerk wordt er een mondkapje gedragen.

Tijdens de morgendienst wordt er gezongen door 2 of 3 gemeenteleden. Graag niet te moeilijke liederen opgeven.

De kerkenraad heeft besloten voor de middagdiensten het karakter van Noordscheschut Zingt vast te willen houden. Dit houdt in: veel zingen en een korte overdenking.  
Voorlopig is de afspraak dat we in de middagdienst gebruik maken van liederen via YouTube. Er kunnen dan liederen van de ‘Nederland zingt’ lijst gehaald worden: https://www.youtube.com/user/NederlandZingt/videos 

Er is ook een lijst met liederen opgenomen door leden uit onze eigen gemeente:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLZGLk1TeDExC-8z9ITq4xXLevR_KgElSX

Het zou natuurlijk leuk zijn om ook liederen uit onze eigen kerk te gebruiken, al zijn deze minder professioneel dan de liederen van “Nederland Zingt”.

Zou u er voor kunnen zorgen dat in de liturgie ook de link naar de liedjes op YouTube vermeld wordt? Dit maakt het voor de liturgiegroep makkelijker om de dienst in Kerkbeamer te maken.

Wilt u de liederen en het te lezen bijbelgedeelte, inclusief gehanteerde vertaling, doorgeven aan liturgie@cgknoordscheschut.nl ?

Inleveren voor donderdag 20.00 uur voorafgaand aan de betreffende zondag.

Contactgegevens koster:

Mevrouw M. Hooijer-Boes

Bieslook 11

7914 PD  Noordscheschut

Tel.0528-34 39 12

marry.hooijer@ziggo.nl of bhooijer@ziggo.nl